فرم ها و مدارک

شرایط فروش فوق العاده و حراج

          شرایط فروش فوق العاده و حراج هر واحد صنفی قبل از حراج و یا فروش فوق العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز توسط صاحب …

توضیحات بیشتر »

مدارک جهت معرفی مباشر

مدارک جهت معرفی مباشر اصل شناسنامه مباشر اصل کارت پایان خدمت (متولدین 1344به بالا) اصل کارت ملی مباشر یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط به مباشر)

توضیحات بیشتر »

مدارک جهت تمدید پروانه کسب

مدارک جهت تمدید پروانه کسب اصل پروانه کسب اصل کارت مباشرت (جهت آن دسته از متقاضیانی که پروانه کسبشان با مباشر صادر گردیده است) کدرهگیری دارایی بنام متقاضی با نشانی و کدپستی صحیح واحد صنفی اصل شناسنامه متقاضی اصل کارت ملی متقاضی یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط …

توضیحات بیشتر »

مدارک جهت اخذ پروانه کسب اصل هرگونه قرار داد عادی یا رسمی به نام متقاضی فتوکپی سند ملک یا سند اجاره رسمی قبلی ( در صورت مالک بودن متقاضی ، ارائه اصل و کپی (سند مالکیت و بنچاق ) نیز الزامی می باشد ) اصل شناسنامه اصل کارت پایان خدمت …

توضیحات بیشتر »