مدارک جهت معرفی مباشر

مدارک جهت معرفی مباشر

مدارک جهت معرفی مباشر اصل شناسنامه مباشر اصل کارت پایان خدمت (متولدین 1344به بالا) اصل کارت ملی مباشر یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط به مباشر)

توضیحات بیشتر »