مدارک جهت معرفی مباشر

مدارک جهت معرفی مباشر

  1. اصل شناسنامه مباشر
  2. اصل کارت پایان خدمت (متولدین 1344به بالا)
  3. اصل کارت ملی مباشر
  4. یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط به مباشر)

مطلب پیشنهادی

اهمیت اخذ شناسه یکتا