مجوز فروش فوق العاده

شرایط فروش فوق العاده و حراج

          شرایط فروش فوق العاده و حراج هر واحد صنفی قبل از حراج و یا فروش فوق العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز توسط صاحب …

توضیحات بیشتر »