آموزش

چگونه مجوز کاغذی را الکترونیکی (شناسه یکتا) کنیم؟

چگونه مجوز کاغذی را الکترونیکی (شناسه یکتا) کنیم؟ مطابق قانون همه کسب وکارها باید مجوز خود را الکترونیکی کنند و از 1403 کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند. همچنین تمامی خدمات دولتی از ابتدای سال آینده فقط با داشتن مجوز الکترونیکی …

توضیحات بیشتر »

آموزش مراحل پرداخت حق عضویت سالیانه اتحادیه ها 

آموزش مراحل پرداخت حق عضویت سالیانه اتحادیه ها  دانلود تصویر آموزش  اینجا کلیک کنید  

توضیحات بیشتر »

آموزش بنا بر اعلام روابط عمومی اتحادیه صنف تریکو خرازی، دانش بنیان شدن تمامی فعالیتها در عصر امروز که از آن به عصردانش و آگاهی یاد می شود، یک ضرورت غیر قابل انکار است. این ضرورت در اتحادیه کشوری صنف تریکوخرازی به شکل جدیمورد توجه قرار گرفته است و ، …

توضیحات بیشتر »