مدارک جهت تمدید پروانه کسب

مدارک جهت تمدید پروانه کسب

مدارک جهت تمدید پروانه کسب اصل پروانه کسب اصل کارت مباشرت (جهت آن دسته از متقاضیانی که پروانه کسبشان با مباشر صادر گردیده است) کدرهگیری دارایی بنام متقاضی با نشانی و کدپستی صحیح واحد صنفی اصل شناسنامه متقاضی اصل کارت ملی متقاضی یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط …

توضیحات بیشتر »