بیمه تکمیلی

«توجه توجه»

طرح های بیمه تکمیلی انفرادی و خانوادگی به حضور کلیه اعضای اتحادیه تریکو خرازی ارسال گردید
شرایط:
درصورت نقدی به صورت انفرادی 19درصد تخفیف
درصورت نقدی به صورت خانوادگی بالای سه نفر 34درصد تخفیف
صدوربیمه تکمیلی حتی درصورت نداشتن بیمه پایه درمان(تامین اجتماعی،سلامت…)
شرایط اقساطی
30درصدنقدالباقی طی دو الی 6فقره چک
انجام میگردد
جهت صدور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
09309698771خانم افشاری

مطلب پیشنهادی

 *** تخفیف ویژه استخر و سونای پایگاه هشتم شکاری ***

 *** تخفیف ویژه استخر و سونای پایگاه هشتم شکاری *** (( قابل توجه اعضای محترم …