بیمه تکمیلی

«توجه توجه»

طرح های بیمه تکمیلی انفرادی و خانوادگی به حضور کلیه اعضای اتحادیه تریکو خرازی ارسال گردید
شرایط:
درصورت نقدی به صورت انفرادی 19درصد تخفیف
درصورت نقدی به صورت خانوادگی بالای سه نفر 34درصد تخفیف
صدوربیمه تکمیلی حتی درصورت نداشتن بیمه پایه درمان(تامین اجتماعی،سلامت…)
شرایط اقساطی
30درصدنقدالباقی طی دو الی 6فقره چک
انجام میگردد
جهت صدور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
09309698771خانم افشاری

مطلب پیشنهادی

چگونه مجوز کاغذی را الکترونیکی (شناسه یکتا) کنیم؟

چگونه مجوز کاغذی را الکترونیکی (شناسه یکتا) کنیم؟ مطابق قانون همه کسب وکارها باید مجوز …