بیمه تکمیلی

«توجه توجه»

طرح های بیمه تکمیلی انفرادی و خانوادگی به حضور کلیه اعضای اتحادیه تریکو خرازی ارسال گردید
شرایط:
درصورت نقدی به صورت انفرادی 19درصد تخفیف
درصورت نقدی به صورت خانوادگی بالای سه نفر 34درصد تخفیف
صدوربیمه تکمیلی حتی درصورت نداشتن بیمه پایه درمان(تامین اجتماعی،سلامت…)
شرایط اقساطی
30درصدنقدالباقی طی دو الی 6فقره چک
انجام میگردد
جهت صدور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
09309698771خانم افشاری

مطلب پیشنهادی

بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱

**بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱** دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای …