**تخفیف 50 % ویژه استخر کوثر ملک شهر**

                                          **تخفیف 50 % ویژه استخر کوثر ملک شهر**

 

جهت اعضاء محترم اتحادیه تریکو خرازی اصفهان

سانس اول آقایان :هرشب (8:00 الی 10:30 شب )

سانس دوم آقایان:هرشب (10:30 الی01:00 بامداد)

سانس خانم ها:روزهای زوج (15:00 الی17:30عصر)

سانس خانم ها:جمعه ها (9:00 الی 11:30 صبح )

سانس خانم ها:جمعه ها (11:30 الی 2:00 بعدظهر)

 

اعضاء محترم اتحادیه تریکوخرازی حداکثربه

همراه یک نفر جهت استفاده از تخفیف ویژه

50% استخر کوثر ملک شهر با داشتن یک

عکس 3*4 به اتحادیه مراجعه فرمائید.

 

قیمت بلیط با تخفیف مبلغ 60هزار تومان میباشد.