چگونه مجوز کاغذی را الکترونیکی (شناسه یکتا) کنیم؟

💢 چگونه مجوز کاغذی را الکترونیکی (شناسه یکتا) کنیم؟
🔹مطابق قانون همه کسب وکارها باید مجوز خود را الکترونیکی کنند و از 1403 کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
🔹همچنین تمامی خدمات دولتی از ابتدای سال آینده فقط با داشتن مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) ارائه می‌شود.
🔹برای دریافت مجوز الکترونیکی فقط کافیه وارد درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir شوید و با ورود فقط سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد مجوز و کد پستی محل کسب) به صورت رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی دریافت کنید.

*روابط عمومی اتحادیه تریکو خرازی شهرستان اصفهان

مطلب پیشنهادی

چگونه مجوز کاغذی را الکترونیکی (شناسه یکتا) کنیم؟

چگونه مجوز کاغذی را الکترونیکی (شناسه یکتا) کنیم؟ مطابق قانون همه کسب وکارها باید مجوز …