پرسش های متداول

هزینه صدور پروانه کسب  مبلغ 24000000 میلیون ریال معادل 2400000 تومان

هزینه تمدید پروانه کسب و جابه جایی مبلغ 4000000 ریال معادل 400000 تومان میباشد

1- داشتن مجوز کسب

2-داشتن فاکتور معتبر خرید

هزینه حق عضویت سالانه:

درجه ممتاز : 800000 تومان

درجه یک : 600000 تومان

درجه دو: 400000 تومان

درجه سه : 200000 تومان

ده تماس حاصل فرم خیابان شیخ صدوق _خیابان نیکبخت شرقی _ساختمان شماره 2 اتاق اصناف استان اصفهان

درصد سود مجاز رسته های شغلی

1_ تریکو خرده فروشی: 20%

2_خرازی : 25%

3_سیسمونی : 20%

4_ لباس زیر خرده فروشی :15%

5_لوازم ورزشی : 15%

6_اسباب بازس :12%

7_کالای خواب  و حوله : 10%